Når en bedrift begynner å vokse, så kan det hende man må utvide til flere avdelinger, sette opp flere butikker og få seg både nettbutikk og hjemmeside. Plutselig vil klienter på andre siden av kloden ha produktene deres.

For at driften skal gå smertefritt, så er det viktig at de forskjellige lokasjonene er koblet sammen via digitale løsninger. Denne forbindelsen må være trygg og alltid være tilgjengelig. Store mengder data skal distribueres, men kun for de som er involvert i bedriften.

Selgere og markedsanalytikerne må også ha trygge forbindelser, der de reiser rundt og kobles til alle mulige åpne og usikrede nettverk.

Bedriften sitter plutselig i en vanskelig situasjon. Dersom verdifulle opplysninger kommer på avveie, så kan det virke ødeleggende på dem. Hvilke tiltak kan bedriften gjøre? Har de allerede intranett?

I så tilfelle er det første de bør gjøre å oppgradere til et VPN nettverk. Dette private nettverket fungerer på den måten at all informasjon, absolutt alt blir kryptert med metodene som brukes. Metoden går ut på å låse ned info i kapsler som er forseglet med kryptografi. I prinsippet kan det være som en kodelås, bare mye mer avansert. De kalles algoritmer, og er umulige regnestykker som datamaskiner må gjennomføre for å kunne løse. Poenget med kryptering er at kodene hele tiden endres, slik at det blir helt umulig å løse koden.

Med en 56-bits kryptering vil det finnes 70 kvadrillioner mulige løsninger på koden, men i dag brukes gjerne 128-bits eller 256-bits kryptering.

Umulig å løse ikke sant!

VPN bruker likevel det offentlige nettverket.

Intranett vs. VPN

Så kan ikke bedrifter bare bruke et intranett? Intranett er et internt nett som fungerer kun for de ansatte, administrasjon også videre. Dette er en løsning de fleste bedrifter uansett vil ha. Her kan viktig data deles med de som er ansatte uten at uvedkommende får tilgang. Et intranett er i motsetning til et internett ikke åpent for allmennheten. Men dersom man har flere avdelinger, for eksempel administrasjon og fabrikk, ligger disse som regel ikke på samme plass. Kanskje befinner de seg på helt forskjellige deler av verden, og bedrifter kan ha mange slike avdelinger.

Det er her VPN kommer inn. VPN gjør det nemlig mulig for disse avdelingene å dele nyttig informasjon. Det skal også sies å redusere papirarbeid og avfallsmengden betraktelig. I dag brukes slike nettverk for å skrive ut reiseregninger digitalt, føre timer og behandle kunderelasjonen.

VPN er en sikker løsning

VPN er foreløpig den sikreste løsningen for bedrifter som ekspandere og er avhengig av å holde bedriftsopplysninger konfidensielt. Det er ikke bare snakk om bedriftens hemmeligheter, men også personvernet til de ansatte.

Det er mange som vil prøve å få ut detaljer eller stjele midler fra bedrifter i dag. Metodene er mange. For eksempel kan de ringe opp personer i økonomiavdelingen og late som de er en høytstående person i konsernet. Penger må overføres straks. Årsakene kan være mange, men er alltid svindel.

Med VPN vil ikke informasjon om de ansatte komme på avveie, ei heller opplysninger om driften. Selv om man veksler ut og inn av nettverk med ulike gradering eller åpenhet.

Det er derfor ikke mange motsetninger mellom intranett og VPN, vi anbefaler å bruke begge.

Oppsummering

Bedrifter i dag må beskytte seg mot svindel. Det betyr info om driften, men også de ansatte. Informasjon kan misbrukes og virke ødeleggende. Det er det mange bevis på allerede.

Det er viktig å beskytte seg på flere nivå. Et intranett fungerer perfekt om bedriften har en avdeling, men VPN bør legges til når driften innebærer flere lokasjoner, reising og deling av informasjon over flere enheter.

En bedrift med intranett og VPN er godt beskyttet.