Internettsurfing er noe vi alle kan. VI søker etter nyheter, måter å gjøre ting på, kjendisstoff eller vi bruker det til å betale regninger og treffe venner og familie.

Men fordi internettet er både globalt og helt åpent, er det ikke helt klart for oss hva som foregår. Internett er tross alt det største annonsemarkedet i hele universet og enorme summer går inn og ut av systemet.

Penger er en stor motivasjonsfaktor for de fleste, men andre bruker internett bare helt tilfeldig. Fra de første meldingene ble skrevet for over 30 år siden, har internett nådd astronomiske grenser.

Samtidig er internett bare en tenkt plass, et fiktivt univers som består av 0-er og 1-ere.

Hvorfor skulle noen dra nytte av det åpne internettet?

Det kan være av økonomiske grunner, men som vi også har sett, politiske grunner. Kan sosiale medier påvirke mennesker bevisst til å gjøre valg de ellers ikke ville ha gjort? Stemme på partier de ellers ikke ville ha gjort? Eller er hele valgsystemet hacket for å si det sånn?

Man får behov for å surfe uten å legge igjen spor. Vi har lenge visst at det fantes et skjult nett brukt av kriminelle til å ødelegge for andre, men det har også blitt lansert mer troverdige varianter av skjulte nett. Vi snakker om LAN og VPN. Hva er så forskjellen på de to?

LAN – Local Area Network

Det har lenge vært mulig å sette opp et lokalt nettverk for bedrifter og mindre gruppering, for eksempel en bolig. Vi kjenner likevel best til begrepet lokalnettverk eller LAN i forbindelse med datatreff eller LAN-party, der ungdommer fra hele landet møtes for å game eller utveksle ideer.

LAN kom lenge før internett. Poenget var å koble sammen datamaskiner og terminaler for at de skulle kunne jobbe sammen. Det kunne være i et kontorlandskap der man måtte bruke kabler for sammenkoblingen. Dette skjedde allerede på 60-tallet.

Når personlige computere (PC) ble allemannseie på 90-tallet, ble man koblet til et nettverk ved hjelp av modem. Tilkobling av treg fordi den brukte analoge signal for å koble seg på nettet. Det var telefonlinjene som ble brukt til dette, og kort fortalt måtte signalene gjennom flere porter for at det skulle fungere.

I et LAN derimot er alle enhetene koblet opp mot samme server og en eller flere rutere. Ingen andre forstyrrelser påvirker det lokale nettverket, og alle maskinene kan virke sammen. Dette er viktig når store datamengder skal gå gjennom nettverket, slik som når man spiller mot hverandre i online versjoner av spill.

Hvordan skiller det seg fra VPN?

VPN anvendes i dag gjerne til privat bruk. Forskjellen fra LAN er først og fremst at nettverket ikke er lokalt, men derimot globalt. Servere er plassert rundt om i hele verden, slik at man enten kan koble seg opp til ett bestemt eller bli koblet tilfeldig opp. På den måten kan ikke myndigheter regulere bruken din.

VPN nettverket har også en policy om ikke å lagre informasjon om deg, nettbruken eller andre viktige detaljer. Dermed vil ikke noen som prøver å hacke systemet heller få tak i loggen. Det blir svært vanskelig om ikke umulig å spore deg.

VPN er mer anvendelige for private aktører enn LAN, men er man i en bedrift kan kanskje et LAN være like viktig. Der vil man kanskje holde spennende nyvinninger skjult for omverden.

For man skal vite at uten beskyttelse vil man bli overvåket, selv om det ikke er personer som sitter og leser informasjonen. Den blir bare lagret med hjelp av tekniske redskap.

Slik kan info hentes opp og virke ødeleggende for folk, selv om de har handlet i god tro.